- Economic: bilanţuri, documentaţie de export/import, raportări internaţionale, IFRS
- Juridic: sentinţe, decizii judecătoreşti, acte constitutive ale societăţilor, contracte de muncă şi de servicii, acte adiţionale, articole din legi, ordonanţe,
- Corespondenţă de afaceri
- Materiale publicitare: broşuri, flyere, materiale publicitare informative, prezentări
- Medical: prospecte, reţete, anamneze, scrisori la externare, rapoarte medicale
- Pagini web: diverse domenii
- Construcţii: planuri, proiecte, documentaţie tehnică
- Electronică şi telecomunicaţii
- Industrie auto: embedded software, inginerie mecanică, grafice, planuri
- Documente standard: certificate de naştere, căsătorie, deces, cărţi de identitate, acte de studii, adeverinţe, cărţi de identitate a vehiculelor şi certificat de înmatriculare a autovehiculelor etc.

Stoian Mircea Cezar
Str. Râpa Galbenă nr.12, office@besttranslate.ro (Club CFR – parter) – Iași
Tel. 0741 522 038 - NON STOP
E-mail: office@besttranslate.ro